Patronat nad projektem sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

 

Szanowni Państwo

w listopadzie 2008 r. rozpoczęliśmy realizację projektu Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju (WIR), którego celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań i zaprojektowanie inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim oraz zawiązanie regionalnego partnerstwa na rzecz rozwoju województwa stymulowanego inwestycjami w rozwiązania teleinformatyczne. Projekt jest realizowany pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

W ramach pierwszych działań projektu Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Fundacja Rozwoju Nowoczesnych Technologii zorganizowało w dniu 31 marca br. konferencję „Wielkopolska jako europejski e-Region. Stymulowanie modernizacyjnej transformacji gmin i powiatów z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych – perspektywa lat 2009 – 2013”, podczas której przedstawione zostały założenia projektu WIR oraz strategiczne aspekty związane z transformacją województwa wielkopolskiego w latach 2009-2012.

Kolejnym wydarzeniem zaplanowanym do realizacji w ramach projektu jest szkolenie pt.: „Wyzwania e-Rozwoju Wielkopolski – Jak pobudzić rozwój wielkopolskich gmin i powiatów dzięki zastosowaniom teleinformatyki – Perspektywa działań samorządów w latach 2009 – 2013”, które rozpocznie się 15 kwietnia 2009 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – w załączeniu szczegółowy program szkolenia.

We wspomnianych wyżej działaniach projektu WIR powiaty zajmują szczególne miejsce. Chcemy, aby działania WIR po raz pierwszy w Polsce dotarły do powiatów i gmin a nie tylko do stolic województw i wielkich miast. Szkolenia projektu WIR organizowane będą właśnie w stolicach 15 powiatów województwa wielkopolskiego.

Rola władz lokalnych jest nie do przecenienia, gdy myślimy o rozwoju społeczeństwa informacyjnego, edukacji cyfrowej, zwalczaniu „wykluczenia cyfrowego”, dlatego też patronat nad szkoleniem objął Starosta Poznański – Jan Grabkowski.

Wszelkie informacje nt. projektu WIR oraz szkleń dostępne są na stronie www.wir-wielkopolska.pl .

Serdecznie zapraszamy do osobistego udziału w szkoleniu. Podstawą udziału jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego – formularz on-line http://wir.mwi.pl/formularz/1s/ dostępny jest na ww. stronie – w załączeniu wersja w pliku Word, oryginał wypełnionego formularza powinien zostać wysłany pocztą na adres:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
30-002 Kraków
ul. Prądnicka 4/15

lub dostarczony bezpośrednio na szkolenie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań i wyjaśnień jesteśmy do Państwo dyspozycji. Sprawami organizacyjnymi związanymi ze szkoleniami zajmują się: Pani Anna Tyrała, kierownik Zespołu Logistyki Projektowej oraz Organizacji Imprez, tel. (012) 6333253 wew. 22, kom. 502 358 455, e-mail: a.tyrala@mwi.pl oraz Pan Jacek Pucher z Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, tel. (061) 624 35 40 tel. kom. 0512 214 112, e-mail: pucher@rnt.org.pl  

Załączniki:

1) program szkolenia.

2) formularz rekrutacyjny,

3) zaproszenie.

 

 

 

Anna Tyrała

kierownik Zespołu Logistyki Projektowej i Organizacji Imprez


Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
30-002 Kraków
ul. Prądnicka 4/15
tel. 12 633 32 53 wew. 22
kom. 502 358 455
fax 12 633 32 53 wew. 27
e-mail:
a.tyrala@mwi.pl
www.mwi.pl