Aktualny stan kanalizacji - 01.05.2006


Bilans otwarcia dla spraw związanych ze skanalizowaniem Borówca oraz z oczyszczalnią ścieków.

List do AQUANET z 17 marca 2006r.
Odpowiedź AQUANET z 6 kwietnia 2006r.
Odpowiedź AQUANET z 6 kwietnia 2006r. (c.d.)