Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”


Adres do korespondencji

Borówiec, ul. Szkolna 2
62-023 Gądki

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
REGON
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

0000245354
300187093
7772880068

Konto bankowe

56 1240 1747 1111 0010 0905 2766
Bank PEKAO SA I O. w Poznaniu

Zarząd:
    Michał Stecki - prezes stowarzyszenia
    Olgierd Jankowiak - członek zarządu
    Witold Kaczmarek - członek zarządu
    Robert Ruskowiak - członek zarządu

 
prezes@przyjaznyborowiec.org

Komisja rewizyjna:
    Marcin Kledzik
    Ryszard Rynarzewski
    Sławomir Szarkowicz


Administrator:
    Sławomir Szarkowicz

 
admin@przyjaznyborowiec.org